DÜNYA LİDERLERİ VE MEDYASI’NIN ‘ATATÜRK’ İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER!

TurkNA 27 Mayıs 2012 1

Şüphesiz ki Atatürk son yüzyılını en büyük devlet adamı, askeri ve lideridir. Atatürk’ün bu meziyetleri geçmişten günümüze dek Dünya’daki devlet adamları ve liderler tarafından hem övülmüş hem de kıskanılmıştır. Biz de sizler için geçmişten günümüze Dünya liderlerinin ve yabancı basının Atatürk için söylediği sözleri derledik. İşte Dünya’nın gözünden Atatürk:

“Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” ( Franklin D. ROOSEVELT – A.B.D. Başkanı, 1928 )

‎”Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.” ( Franklin D. ROOSEVELT – A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963 )

‎”Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.” ( Charles De GAULLE )

“Kemal Atatürk, Türk devrimlerinin dehasıydı.” ( Ordre )

‎”Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.” ( Prof. Maurice BAUMANT )

‎”Çok büyük bir adamdı…bir siyasi dahiydi.” ( ATATÜRK hakkında, Excelsior Gazetesi )

‎”Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.” ( ATATÜRK hakkında, Le Jour-Echo de Paris )

‎”O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” ( Emanullah HAN, Afgan Kralı )

‎”Savaş Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.” ( Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı, 1938 )

‎”Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.” ( Avusturyalı Heykelci Krippel )

‎”Atatürk, bütün Asya kıtasının Ata’sıdır.” ( Çin Basını )

‎”Biz Çinliler, hepimiz bu yasa katılıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen Büyük Ata’sının ölümü, yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk
bırakmaktadır.” ( Çin Basını )

‎”Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı.” ( Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958 )

‎”Türkiye’yi modernleştirme yolunda Kemal Atatürk’ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O’nun dinamizmi, yılmak ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yapıyordu. O, doğuda modern cağın yapıcılarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum.” ( Jawaharlal Nehru, Hindistan Başbakanı )

‎”Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.” ( Tahran Gazetesi )

‎”Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.” ( Ben GURION İsrail Başbakanı, 1963 )

‎”O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.” ( İsveç Nya Dagligt Gazetesi )

‎”Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.” ( Profesör MORRF )

“Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.” ( Esti Ujsag.Macar. )
“Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.” ( KERAMA – Lübnan Başbakanı, 10 Kasim 1963 )
“Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.” ( Japon Times )
“Kemal Atatürk, yalnız yeni Türkiye’nin sembolü değil, aynı zamanda çağımızın en ilgi çekici şahsiyetlerinden biridir. Çalışkan, güçlü ve hür Avrupa’nın diğer ülkeleri ile işbirliğine sağlam şekilde bağlı olan Türkiye, bugünde O’nun izinde yürümektedir.” ( Giovanni Leone, İtalya Başbakanı )
“O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.” ( Gazeta Polska, Polonya )
“Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.” ( ATATÜRK hakkında, İkbal – Şair )
“Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, Onu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.” ( Eyüp HAN, Pakistan Cumhurbaşkanı )
“Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” ( Sovyet Başbakanı KALININ )
“Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.” ( Independance Romaine Gazetesi, Romanya – 12 Kasım 1938 )
“Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.” ( El Tekaddum Gazetesi, Suriye )
“Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.” ( Politika Gazetesi, Yugoslavya )
“Çok, pek çok devrimler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadı.” ( Messager Di Athens, Yunanistan )
DERLEYEN: Armağan Yılmaz
NOT: BU SÖZLERİN DIŞINDA EK BİLGİLER OLURSA info@turknorthamerica.com ADRESİNE GÖNDERMENİZ YETERLİDİR.

0saves


Haberi beğendiyseniz Yorum Yapım veya RSS‘e üye olarak haberleri rss okuyucunuzdan takip edebilirsiniz.

Facebook hesabınla yorum yap

1 Yorum »

Yorum Yaz »